EDUCA - Moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji

Je to jednoduché, stačí se přihlásit


ON-LINE KURZY

E-KNIHOVNA

PORADENSKÉ CENTRUM


PROSINEC 2017
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Workshop na 8. ZŠ v Mostě

Dne 29.8.2016 proběhl za přspění IT vybavení projektu EDUCA workshop s názvem: "Podpůrná opatření pro žáky ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebam… Celý článek


Výstupy projektu EDUCA - pracovní sešity ke stažení

Studijní opory (pracovní sešity ve formátu pdf) ke všem e-learningovým kurzům jsou zdarma ke stažení na webu žadatele Celý článek

EU peníze školám: Odpovědi MŠMT na dotazy ze škol - Šablony 2.

 MŠMT zveřejnilo nově připravené odpovědi na časté otázky ze škol.
 


Co je matematický klub a zda jsou nějaká pravidla pro jeho založení a fungování  (šablona IV/1)? 

Matematický klub lze v této šabloně nabídnout jako volitelný předmět pro žáky, které baví matematika, chtějí řešit složitější úlohy a rozvíjet logické myšlení ve větším rozsahu, než je při běžné výuce možné. To vše nejlépe hravou formou.
Je možné v rámci individualizace podporovat  dělenou hodinu např. M nebo Čj a zároveň tuto hodinu využít k ověření učebního materiálu (pracovního listu) vytvořeného v rámci inovace?
 Ano.
Jak je to s autorskými právy v projektu, když se vytvoří nový materiál, například sady?
 Práva si ponechává příjemce a poskytovateli dává neomezenou licenci k jejich využití. Poskytovatel nemá autorská práva, nicméně díky licenci může neomezeně využívat produkty projektu.
Co se rozumí pojmem „vzdělávací materiál“ u šablon zaměřených na inovaci výuky?  
Může to být např. pracovní list pro žáka, prezentace, příprava pedagoga na vyučovací hodinu, DUM, model, didaktická pomůcka, osmisměrka, písemná práce, úlohy pro samostatnou práci žáků. Podmínkou je, aby vzdělávací materiál vytvořil pedagog či tým pedagogů dané školy.
Mohou být výukové materiály jedné sady určeny a využity pro více než jeden ročník, např. 18 materiálů pro 7. ročník a zbylých 18 materiálů pro 8. ročník?
 Ano.
Je možné při vytváření vzdělávacích materiálů použít libovolné obrázky stažené z internetu nebo naskenované, třeba z učebnic? Je možné zmínit odkazy na stránky na internetu, např. na "hotové" flash animace či didaktické hry?

 Při vytváření vzdělávacích materiálů je možné využít volně dostupné galérie. Pokud je obrázek pod autorský právem, je vždy nutný souhlas autora. Odkazy na internetové stránky jsou možné.

Šablona III/2 používá termín tématická oblast. Dle RVP tento termín neexistuje. Jak jsou tedy témata vzdělávacích materiálů vydefinována?
 V rámci této šablony lze vytvořit 3 sady vzdělávacích materiálů ze 3 vzdělávacích oborů, nebo jako 3 témata ze vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů.
Sada vzdělávacích materiálů – praktický příklad.
 Praktické příklady jsou uvedeny u všech šablon inovace v Příručce pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4 (na str.: 49, 60, 77, 90, 102, 109), zveřejněné na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-1-4
Při dokládání výstupů v monitorovací zprávě pro klíčové aktivity „Inovace a zkvalitnění výuky …“ mají být přiloženy kopie vytvořených vzdělávacích materiálů. Mohou se v MZ vykazovat i takové, které nejsou v současné chvíli ověřené ve výuce? 
 Ne, vykazovat se mohou jen ověřené materiály.
Ve své aktivitě III/2 často využívám výukových programů od profesionálních společností ( Terasoft, Didakta…, odkazy na webové stránky s vhodnými cvičeními dle potřeby do probíraného učiva…). Je v pořádku, když využití těchto výukových programů popíši ve své přípravě, což lze udělat pouze stručným popsáním aktivity. Lze takto zpracovaný materiál považovat za DUM?
 "V rámci této aktivity je možno využít i profesionálně vytvořené výukové materiály, pokud v metodickém listu popíšete jejich zařazení v pedagogickém procesu. Je však bezpodmínečnou podmínkou dodržení autorského zákona, zejména ve vztahu k autorským právům třetích osob. Samotná příprava učitele na hodinu však není výukový materiál."
Musí se uveřejňovat vytvořené DUM na internetu nebo stačí, že budou učitelům školy a žákům volně přístupné v rámci školního intranetu?
 Vytvořené DUM musí být zveřejněny a sdíleny s ostatními pedagogickými pracovníky na webu školy nebo např. na www.rvp.cz. V přípdě uveřejnění na rvp.cz je nutné informovat o financování příspěvku z OP 1.4 OP VK.
Co znamená termín "výukový objekt"?
 Příklady výukových objektů (vzdělávacích materiálů) jsou uvedeny u všech šablon inovace v Příručce pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4 (na str.: 49, 60, 77, 90, 102, 109), zveřejněné na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-1-4
Je nebo není  příprava učitele na hodinu  uznatelným výstupem šablon inovace?
 Samostatná příprava učitele na vyučovací hodinu není uznatelným výstupem ze šablon „inovace“, pokud není doplněna výukovým objektem (vzdělávacím materiálem) pro práci s žáky. Příklady výukových objektů (vzdělávacích materiálů) jsou uvedeny u všech šablon inovace v Příručce pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4 (na str.: 49, 60, 77, 90, 102, 109), zveřejněné na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-1-4
Je možné vzít si stejnou šablonu vícekrát? 
 Ano. Projekt si škola může složit z tematicky souvisejících šablon  nebo nesouvisejících šablon. Např.:
Klíčová aktivita č. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Klíčová aktivita č. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd  
Klíčová aktivita č. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Musí být nějakým způsobem ověřeno, že zvolená šablona klíčových aktivit je pro školu potřebná?
Musí být nějakým způsobem ověřeno, že došlo během projektu ke kvalitativnímu posunu ve vzdělávání žáků?
 Výběr šablon je plně v kompetenci ředitele školy. Výběr šablon by měl vycházet z potřeb, které vyplynuly z projektového záměru.
Žádné ověřování kvalitativního posunu ve vzdělávání žáků není v rámci projektu požadováno.
Kolik šablon klíčových aktivit si může škola vybrat?
 Dle potřeby, která vyplývá z projektového záměru, avšak s ohledem na možnost splnění jednotlivých výstupů klíčových aktivit a celkový finanční limit projektu.
Za jak dlouho musí být zrealizovány jednotlivé aktivity projektu?
 Nastavení harmonogramu jednotlivých aktivit je v kompetenci příjemce. Délka projektu je automaticky nastavena na 30 měsíců, v rámci kterých musí být všechny vybrané klíčové aktivity realizovány.
Copyright © 2008, Občanské sdružení Genesia